Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

HİZMETLER

Afiş Tasarımı

Tanıtım ve duyuru faaliyetleri için kullanılan önemli araçlardan biri de afişlerdir. İyi hazırlanmış bir afiş tasarımı fuarlarda, alışveriş merkezlerinde ve diğer ortak alanlarda belirlenen yerlere asılarak insanlara ulaştırıldığında yeni müşterilere erişme imkanı belirgin oranlarda artmaktadır.

Afiş, tarihi çok gerilere giden ve hala etkinliğini koruyan bir duyuru ve tanıtım aracıdır. Bu bakımdan doğru kullanılması halinde çok faydalı sonuçlar yaratabileceği deneyimsel olarak da tarih boyunca görülmüştür.

Afiş Nedir?

Bir ürün, hizmet veya etkinliğin geniş kitlelere duyurulması amacıyla üretilen ve kamusal alanlara asılarak insanların ilgisine sunulan basılı görsel araçlara afiş veya poster denir.

Afişler hedef kitleyi şirketin kurumsal kimliğiyle tanıştırmak ve benimsetmek için yapılabileceği gibi belli ürün, hizmet, kampanya ve etkinliklerin tanıtımı ve duyurulması için de kurgulanabilir.

Avcılar Afiş Tasarımı

Afiş Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

Afişler kurumsal kimlik veya ürün, hizmet duyurusu oluşuna göre farklı tasarımlara sahip olabilir.

Kurumsal hatırlatma ve tutundurma faaliyeti için şirketin ve kurumun genel kimliği, logosu, renkleri, sloganları ve şirketi anımsatacak uygun görseller seçilmelidir.

Ürün, hizmet tanıtımı, kampanya ve etkinlik bilgilendirmesi için çok net mesajlar ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. Karmaşa yaratmayan tek bir görsel merkezde olmalıdır. Başka görseller daha küçük ve destekleyici olarak kullanılabilir.

Belirgin ve verilmek istenen mesajı net aktarabilecek sloganlar kullanılmalıdır. Ürün ve hizmet ile ilgili bilgiler çok aşırı detaylardan kaçınılarak anlaşılır şekilde verilmelidir.

Etkinlik ve kampanyalarda bilgi içeren metinler görünür ve uygun şekilde yazılmalıdır. Bunlar anlaşılır ve yoruma kapalı olmalıdır. Aksi halde yanlış anlaşılmalara yol açabilirler.

Görseller her zaman önemlidir. Gerek fotoğraf gerekse vektörel çizimler karmaşadan uzak, sade ve asıl mesajı gölgelemekten uzak olmalıdır. Mesajı destekleyen çizimler ve görseller kullanmaya dikkat edilmelidir.

Afişlerde kullanılan bütün öğeler görünür ve anlaşılır büyüklükte olmalıdır. Afişlerin uzak mesafeden dahi seçilebilir olması önemlidir. Genel bir kitleye seslendikleri için potansiyel müşteri ve katılımcıların dikkatini çekebilmesi gerekir.

Afiş tasarımı ilgi çekici olmalı ve kamusal alanlarda kullanıldığında insanların dikkatini çekebilmelidir. Afiş tasarımı, bir afişin etkili olabilmesi açısından pazarlamanın grafik tasarımcıya yüklediği önemli görevlerden biridir.

Afiş Hazırlığında Önemli Ayrıntılar

Afişler kalabalık alanlarda insanların dikkatine sunulduğundan genellikle büyük ebatlarda hazırlanırlar. 50×70 cm veya 70×100 cm ölçüleri en çok kullanılan ölçülerdir.

Ayrıca kullanım biçimine göre çift taraflı şekilde basılabilir veya kurgulanabilirler. Her iki yönde aynı tasarım yer alabilir veya birbirini tamamlayan iki farklı mesaj afişin iki tarafında bulunabilir.

Afişin sağlamlığı ve kolayca yıpranmaması için selefon yapılması uygun olacaktır. 250-350 gram arası kalın kağıt kullanılması doğru olur. Ayrıca görselliğe katkı sağlayacak UV Lak, varak yaldız gibi uygulamalar da kullanılabilir.

Az sayıdaki afişin baskısı için dijital baskı kullanmak daha ekonomik olur. Ancak tiraj arttıkça ofset baskı kullanmak daha mantıklıdır.