Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

freelance HİZMETLER

Freelance Grafiker Katalog Tasarımı

Kataloglar, pazarlama aktiviteleri için en önemli basılı ürünlerden biridir. Katalog tasarımı ve üretimi detaylı bir hazırlık süreci ardından ortaya çıkar.

Katalog Tanımı

Firmaların üretip pazarladıkları ürün ve hizmet bilgilerini detaylı bir şekilde verdikleri basılı ürünlere katalog diyoruz.

Bir katalog; ürün ve hizmetle ilgili fotoğrafları, teknik bilgileri, şirket tanıtımı, yeni ürün tanıtımı, ürün grubu özellikleri gibi çeşitli bilgileri içerir. Bu şekilde profesyonel olarak hazırlanmış bir katalog potansiyel müşterilere ürün ve hizmetler hakkında ayrıntılı bilgileri sunmuş olur. Katalog tasarımı bu bilgilendirmenin ve pazarlamanın etkisini artırma bakımından önem taşır.

Kataloglar görsel birer kaynaktır. Doğru hazırlanmış bir katalog müşterilerinizi artırabilir, firmanızın bilinirliğine katkı sağlayabilir. Ürün gamını ve sektördeki yerinizi pazara tanıtmak için kataloglar önemli bir fırsattır. Dolayısıyla kataloglar, pazarlama faaliyetleri açısından ürün ve hizmet tanıtımının etkin bir yoludur.

Kampanya ve ürün tanıtımı için hazırlanan broşür, insert, afiş, ilan gibi materyallerin yeterli olmadığı durumlarda kapsamlı bilgilendirme sağlayan basılı araç olarak kataloglar, zaman zaman müşterilerine indirim kuponları gibi fırsatları da haber vermek için kullanılabilir.

Freelance Grafiker Katalog İç Tasarımı
Freelance Grafiker Katalog İç Tasarımı

Freelance Katalog Tasarımı

Kataloglar firmaların saygınlıklarına etki eden pazarlama materyalleridir. Kötü bir katalog tasarımı potansiyel müşterilerin saygınlık algısını düşürebilir ve güven duygusunu zedeleyebilir.

Görsel tasarımı yetersiz kataloglar firma ve kişiler için olumsuz bir fikir oluşturabilir. Ayrıca belli bir mantık düzenini takip etmedikleri takdirde satışa yardımcı olmak yerine zorlaştırıcı bir unsur olarak olumsuz etki edebilirler.

Etkileyici ve iyi bir tasarım firmaların imajını olumlu yönde etkiler. Böylece ürünlerin kalite algısına da olumlu yansıyacaktır. Hedef kitlede güven uyandırması ve akılda kalıcı bir etki oluşturması için tasarıma gerekli özen gösterilmelidir.

Bir katalog şirketler ve kurumlar için pek çok ön bilgi sağlar. Böylece müşteri kitlesinin algı şekline tesir eder. Hedef kitlenin dikkatini çekerek pazarlama faaliyetlerine katkıda bulunması, firmanın saygınlığı yansıtması, sektörel yerini ve üretim gücünü göstermesi, marka ve ürünlerinin düzenli bir şekilde tanıtılması bakımından başarılı bir kataloğu ortaya çıkarmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Kurumsal Kimlik ve Marka Kimliğine Uyum

Kataloglar hazırlanırken kurumsal kimlik ve marka kimliğine sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunda değiliz. Fakat kurumsal kimliğin yerleşmesi ve akılda kalıcılığın sağlanması için genel kurumsal kimlikten tamamen kopuk bir katalog tasarımı zarar verici olacaktır.

Genel katalog tasarımında ve içeriğin sunulmasında kurumsal kimliğin genel tasarımını hatırlatan öğeler kullanmak gereklidir. Kurumsal renkler, firma ve markaların logoları, kurumsal fontlar, sloganlar bunu sağlamak için yardımcı olacaktır.

Katalog düzeni içerisinde firmanın gücü ve potansiyelini yansıtan tanıtım sayfaları bulunması faydalı olacaktır. Firmanın sektördeki yeri, amacı, hedefleri müşterilere anlatılmalıdır. Pazarlama ve fiyat avantajları, ürün çeşitliliği, teknik destek kapasitesi, üretim gücü gibi bilgiler firma hakkında bilgilendirmeler olarak verilebilmelidir.

Freelance Katalog Tasarımı İç Sayfalar

Kağıt Tipi ve Ekstra Uygulamalar

Kataloglarda kapak için ayrı, iç sayfalar için ayrı kağıt gramajı seçilir. Kapak için 270gr ile 350 gr arası kuşe kağıtlar uygun sayılabilir. İç sayfalar için ise 135gr ile 170 gr arası kuşe kağıtlar uygundur.

Kuşe dışında katalog için kullanılabilecek başka kağıt tipleri de vardır ama piyasada en çok kullanılan parlak veya mat kuşelerdir.

Çok ince ya da gereğinden kalın seçilen kağıtlar kataloğun estetik görünümünü bozabilir. Maliyetleri düşürmek için ince kağıtlar tercih edilebilir. Ya da uzun süreli kullanılacak kataloglarda daha kalın kağıtlar kullanılabilir. Uzun süreli kullanımlar için dayanıklılığı arttıracak selefon gibi uygulamalar yapılabilir.

Katalog Ölçüleri

İstediğiniz ölçülerde katalog bastırabilirsiniz. Standart olarak 210×297 mm ölçüsü çok kullanılmaktadır fakat daha büyük veya daha küçük ölçüler her zaman tercih edilebilir. Bu, kullanım alanına göre değişebilir.

Sayfa Tasarımları

Kapak tasarımı kitapçık türü tüm basılı ürünlerde önemlidir. Kapak tasarımı etkileyici olmalıdır. Kataloğu eline alanlar kapak tasarımından firma ve kataloğun içeriğine dair bir fikir çıkarabilmelidir.

İç sayfalarda ürünler veya hizmetler düzenli olarak sunulmalı ve fotoğraf – yazı dengesi gözetilmelidir. Bazı kataloglar görsel açıdan daha çok sayıda veya daha büyük fotoğraflara ihtiyaç duyabilir. Bazıları da detaylı anlatımlar için daha çok metin barındırabilir. Bu, kataloğun içeriğine göre farklılık gösterecektir.

Yine bazı kataloglarda estetik kaygı çok ön plandadır. Fotoğraflar ve tasarımlar buna göre yapılır. Bazılarında ise estetik görsellerden ziyade ürünün kendisi ve içeriği ön plana çıkar. Bunlar çok detay isteyen ürün tiplerinin kataloglarında daha çok görülür.