Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

HİZMETLER

Gazete İlanı tasarımı nasıl olmalı?

Gazete ilanı ve dergi ilanı pazarlama faaliyetleri için önemli araçlardandır. Her ne kadar internetin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla basılı gazete ve dergilerin kamusal etkisi azalmışsa da hala tanıtım etkinlikleri için gazete ve dergi ilanları kullanılmaktadır.

Gazete ve Dergi İlanları Hala İlgi Çekiyor mu?

Günümüzde gazete ve dergi satışlarının düştüğü ve bu mecralardaki ilanların eskisi gibi etki yaratmadığı kısmen doğru olmakla birlikte tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Gazete ve dergi okuyucuları hala aktif olarak basılı haber kaynaklarını talep etmekte ve okumaktadır. Bu mecralardaki ilanlar ve haber bültenleri hala okuyucuların dikkatini ve ilgisini çekmektedir.

Günlük gazeteler her gün okuyucu ile buluştuğundan sıklık itibariyle kamusal alandaki etkilerini korumaktadırlar. Günlük gazete okuyucuları sanılandan fazladır. Çünkü tirajlar haricinde bir gazetenin birden fazla kişi tarafından okunduğunu dikkate almamız gerekir. Aynı şey dergiler için de geçerlidir.

Süreli bir yayın olarak dergiler de ilgi alanlarına göre belli ürün grupları ve hizmetlerin ortak buluşma noktası durumundadır. Özellikle sektörel ve ticari dergiler hala eski güçlerini korumaktadırlar. Çünkü bu gibi dergiler ilgili sektörün haber akışında başat konumlarını korumaktadırlar.

Günümüzde internette varolan sektörel portallar, forumlar, reklam alanları artık ilanlar ve duyurular için ayrı birer mecra olarak görev üstlenmektedir. Fakat gazete ilanları, dergi ilanları hala birer prestij unsuru olarak önemini korumaktadır ve takipçileri oldukça fazladır.

Gazete İlanı ve Dergi İlanı Hala İlgi Çekiyor.

Gazete İlanı ve Dergi İlanı Nasıl Olmalı?

İlan çalışmasında dikkat edilecek hususları şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Hazırlık Aşaması:

Pazarlama departmanı ve yöneticilerin ilan hazırlığı aşamasında dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Hedef kitle analizi, ilanın yayınlanacağı mecra, ölçülebilirlik, ilanın genel konsepti incelenmesi ve karar verilmesi gereken konulardır.

Hedef Kitle Tanımlaması:

Dergi ve gazete ilanı’nın ulaşmasını istediğimiz hedef kitle mutlaka tespit edilmelidir. Bu kitle işletmeye, sektöre, ürüne göre çok farklı açılardan incelenebilir. Yaş, eğitim, gelir durumu, sektörel özellikler, demografik ve ticari sınırlar belirlenmeli ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. İlanın yayınlanacağı mecra ve tasarım konsepti bundan sonra ortaya konulabilir.

İlanın Yer Alacağı Mecra:

Hedef kitle analizine ve ulaşılmak istenen potansiyel müşteri grubuna göre uygun mecra seçilmelidir. İlan basılı dergi veya gazetelerde yer bulabilir. Veya internet’te sektör dergilerinde yada yaygın reklam ağlarında mesela google ads gibi kullanılıp yayına sokulabilir. Internet yayını konusunda dijital pazarlama uzmanlarının devreye girmesi ve en uygun internet mecrasının belirlenmesi önem taşımaktadır. Pek çok sosyal medya, site, forum, internet gazeteleri ve dergileri yayın için alternatif durumdadır. Bunlardan uygun olan seçilmelidir.

Konsept Oluşturma:

İlan tasarımında kurumsal kimlik, marka kimliği, ürün veya hizmet paydalarından biri ön plana daha fazla çıkarılmalıdır. Bir ilan sadece kurumsal kimliği ya da marka kimliğini güçlendirmek ve hedef kitleye kendini hatırlatma ve akılda kalıcılığı sağlamak amacıyla yapılabilir. Veya bir ürün ve hizmetin duyurulması, bir etkinliğin haber verilmesi için de ilan geçilebilir. Bunların hangisinin ön planda olacağı, ilanın amacının belirlenmesinden sonra ortaya konabilir. İlanın konsepti, tasarımın genel omurgasını belirleyecektir.

Dergi İlanı Tasarımında Dikkat Edilecekler

Görsel ve Metin İçerikleri:

Kurumsal kimlik ve marka kimliğiyle bütünleşmiş renkler, sloganlar, görseller ve metin içerikleri kurumsal ilan tasarımlarında ön plana çıkar. Ürün, hizmet, etkinlik duyurusu konulu ilanlarda görseller uygun şekilde seçilmeli ve uygun boyutlarda kullanılmalıdır. Bilgi metinleri açık, net ve eksiksiz biçimde okuyucuya iletilebilmelidir. Kafalarda karışıklık oluşmamalıdır. Örneğin ilan belli şartlara bağlıysa potansiyel müşterilerin kafasında oluşabilecek soru işaretleri önceden giderilmelidir.

Görsellerin seçimi, font seçimi, metinlerin düzgün bir şekilde yazılması ve anlaşılır olması önemli çalışma kalemleridir. Bunlara gereken özen gösterilmelidir.

Geri Dönüşümün Ölçülebilir Olması:

İnternet üzerinde Google Ads, Facebook Ads gibi mecralar görüntülenme ve tıklanma sayılarını ölçmektedir. Ayrıca şirket web sitesinin ilgi sayfasının ziyaretçi sayıları takip edilebilir. Basılı yolla yayınlanan ilanlar için iletişime geçenlerin sayısı ve bilgileri, satışların ölçülmesi gibi yollar geri dönüşlerin ölçülmesi için kullanılabilir. Bu geri dönüşlere göre ilanın yenilenmesi, yeni ilanların oluşturulması gibi çalışmalar yürütülmelidir.

Karmaşadan Kaçınmak:

İlan tasarımında karmaşadan kaçınmak gerekir. Firma tüm ürünlerini veya hizmetlerini, tüm özellikleriyle vermemelidir. Belli ürünler hedeflenerek o ürünün görselleri, özellikleri üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Bu şekilde dergi ve gazete ilanı, içinde bulunduğu sayfalarda kolaylıkla okunabilir ve sunulan ürün ve hizmetler farkedilebilir olmalıdır. Karmaşa firma kimliği ve ürün için olumsuz bir izlenim uyandırabilir. Sade ve net tasarımlar ancak bundan sonra oluşturulabilir.

İlgi Çekici Olabilmek:

Dergi ve gazete ilanı bulunduğu mecrada ilgi çekici olabilmelidir. Farklı konsept ve tarzlarda ilan tasarımları potansiyel müşteriler için daha okunur ve görünür olabilecektir. Sıradışı ve yerli yerinde kullanılan ince espriler görsel ve metinsel açıdan ilana can katacaktır.