Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

HİZMETLER

Avcılar Sistem Broşür Tasarımı


Broşür, pazarlama faaliyetlerinde en sık kullanılan basılı ürünlerden biridir. Dikkatle yapılacak broşür tasarımı pazarlama ve satış çabalarına çok olumlu katkılar yapar. Firmaların, ürünlerin, hizmetlerin tanıtımı için çok kullanılan ve oldukça iyi geri dönüşler sağlayan bir reklam ürünüdür.

Broşür Nedir?

Bir ürün, ürün grubu, hizmet, etkinlik, kampanya veya firmayı tanıtıcı nitelikte hazırlanan, kapsamı dar ve hacmi düşük basılı kağıt ürünlere “broşür” diyoruz.

Broşür, içeriğiyle hedef kitleye genel bir bilgi vermeyi amaçlar. Olumlu bir fikir oluşturmayı ve buna bağlı olarak satın alma, katılım, üye olma gibi satın alma davranışlarını ortaya çıkarmaya yönelir.

Broşür hazırlığı yapılırken hedef kitle iyi analiz edilmeli, hangi içerik, bilgi ve görsellerle muhtemel müşterilerin ikna edilebileceği ve harekete geçirilebileceği tespit edilmelidir. Broşürler en etkili reklam ve tanıtım araçlarından biridir. Bu bakımdan okuyucuyu yormayan bir tasarımla, kısa ve öz bilgilerle hedef kitlenin dikkatini çekmek için kullanılmalıdır.

Broşürün Farkı Nedir?

Broşür daha dar kapsamlı bir materyaldir, tüm ürünleri kapsamaz, dar bir ürün ve hizmet grubuna ya da genel firma faaliyetlerine yönelik tanıtıcı bilgi içerir. Katalog ise bir işletmenin tüm ürünlerini ya da ürünlerinin tamamına yakınını içerir. Kataloglar daha genel, kapsayıcı ve hacimli olurlar.

Insert adıyla bilinen indirim kitapçıkları da bir nevi broşürdür. Insert’te fiyata ve indirim oranlarına odaklanılır. Broşürde ise fiyat verilmesi tercihe bağlıdır ve bilgilendirme, tanıtım daha ön plandadır.

Afiş ve broşür aynı amaca hizmet eder. Her ikisi de bir duyuru ve bilgilendirme yapmayı amaçlar. Afiş genel bir duyuru aracıyken, broşür kişiye özel olarak dağıtılır. Broşür kişiye özel olarak basılır. İnsanlar broşürü çantalarına atıp götürebilirler ama afiş böyle değildir. Afişler tek yaprak olarak basılır ve herkesin görebileceği yerlere asılırlar.

Broşür hacimli olmadığından hazırlığı, basımı kolay ve maliyetleri görece düşüktür. Bu bakımdan tercih edilen bir reklam ve pazarlama ürünüdür.

Elden ele dolaşabilirliği etkisini daha da arttırabilir. Bilgi verici özelliğiyle duyuru yapmaya oldukça müsait bir araçtır.

Bağlantı Kampanya Broşürü Tasarımı

Broşür Hazırlık Süreci

Broşür hazırlığı genellikle pazarlama departmanı veya yönetici birimler tarafından koordine edilir. Broşüre başlamadan önce, bu broşürle ne elde edilmek istendiği belirlenmelidir. 5000 adet broşürden 500 adet geri dönüş ve 100 adet müşteri hedefliyoruz gibi satışa dönük gerçekleşmeler belirlenebilir. Ya da genel bir tanıtım ve uzun vadede satış potansiyeli için insanların zihninde bir yer edinmek de amaçlardan biri olabilir.

Müşteri ve hedef kitle analizi önemlidir. Broşür tasarımı ve içeriği buna göre belirlenecektir. Broşür formatı, dağıtım yöntemi ve kullanım süresi yine karar verilmesi gereken konulardır. Rakip analizi de önemlidir. Benzer ürün portföyü bulunan rakiplerden farklı olarak ne yapılabilir, sorusunun cevabını bulmak gerekir. Farklılaşmak, avantaj sağlamanın bir yoludur.

Broşür Tasarımı

Broşür tasarımı sürecinin başlayabilmesi için kağıt türü ve formatının belirlenmiş olması gerekir. Kağıt türü belirlenirken kırım sayısına dikkat etmek gerekir. Broşür kitapçık şeklinde, katlamalı veya özel kesimli olarak üretilebilir. Bazı kağıtların kırılma sayısı çok bazılarının azdır. Özel kesimlerde bıçak kalıbı baştan tasarlanmalı ve tasarım buna göre yapılmalıdır.

Kağıt ölçüsü ve kırılma sayısı belirlendikten sonra broşür tasarımına başlanabilir.

Tasarımda kurumsal kimlikten izler mutlaka bulunmalıdır. Kurumsal renkler, logo, font tipi şirket ve marka kimliğine vurgu yapacak şekilde kullanılmalıdır.

Slogan ve metinler yerli yerince kullanılmalı, aşırı uzun veya aşırı kısa olmalalıdır. Simetrik ya da asimetrik tasarım duruma göre kullanılabilir. Bu, ihtiyaçlara göre belirlenir. Firma tarafından sağlanan görseller uygun şekillerde kullanılır. Ayrıca tasarımcının gerekli gördüğü yardımcı görseller de destek olarak tasarıma eklenir.

Gereken yerde boşluklar kullanılması, okunmayı kolaylaştırır ve mesajı destekleyebilir.

Fotoğraf ve yazılar dengeli bir şekilde kullanılmalıdır. Broşür ilgi çekici bir fotoğraf veya sloganla, soruyla, mesajla başlaması okuyucuyu yakalarsa içeriğin okunma ihtimali artar.

Kullandığımız dil çok önemlidir ve net olmalıdır. Ayrıca bir broşürün sürekli kullanılabilir bilgiler bulundurması, insanların onu daha fazla tutmasına ve dolaştırmasına imkan verir. Bir özelleştirilmiş bir harita, takvim, özel günler vb. bilgiler bu konuda yardımcı olabilir.

İletişim bilgilerinizin akılda kalıcı şekilde vurgulanmasına dikkat etmeliyiz. Broşür kaybolsa bile firma adı, iletişim bilgisi daha sonra iletişime geçmek için kullanılabilir.