Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı Nedir, Ne iş Yapar?

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı kavramı ve üniversitelerin iletişim tasarımı bölümü son yıllarda çok popüler. Meslek seçimi yapacak genç adaylar “iletişim tasarımı” kavramını ve buna ilişkin eğitim veren kurumları araştırıyor ve bilgi almaya çalışıyorlar. Teorik ve teknolojik bilgilerin harmanlandığı, iletişim becerileri ve medya iletişim tekniklerinin öğretildiği bu alanın lisans bölümleri hakkında ayrıca iletişim ve tasarım eğitiminin imkan sağladığı meslekler ve iş kolları ayrıca iletişim ve tasarım uzmanlarının işletmelere neler katabileceği hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

İletişim Tasarımı Nedir?

İletişim Tasarımı, iletişim bilimleri ve görsel tasarım’ın kombine edildiği ve kitle iletişimine dönük görsel tasarım ürünleri ortaya koyan multidisipliner bir iş ve eğitim alanını ifade eder.

İletişim Tasarımı kavramına iki yönlü bakmak gerekir. Kişisel iletişim her dönemde önemini korumakla birlikte günümüzde kitle iletişimi çok hızlı gelişmekte, elektronik iletişim olanakları, medya ve internet ile çağdaş insanı tam anlamıyla kuşatmaktadır.

Geçmişte tasarım ve görsel tasarım dar bir mecrada ve daha çok kişilerarası dar bir kitleye hitap ederken kitle iletişiminin gelişmesi, gazete, televizyon ve internet ile birlikte hem kullanım alanı artmış hem de geniş kitlelere ulaşır olmuştur. Bu nedenle görsel tasarım, kitle iletişiminin vazgeçilmez bir ayağı ve bütünleyicisi olmuştur.

Avcılar Grafiker ve Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı Bölümü’nde Eğitim Almak

Bu alana ilişkin eğitim alabilmek için genellikle üniversitelerin iletişim fakülteleri ya da güzel sanatlar fakülteleri veya bunun muadili fakültelerde okumak gerekiyor. İletişim ve Tasarım bölümü lisans programıdır ve eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde İngilizce eğitim de verilmektedir.

Eğitimin İçeriği

İletişim Tasarımı eğitim programları hem iletişim fakültesinin temel dersleri hem de görsel sanatlar ve tasarım üzerine kuruludur. Bir yandan

 • Sosyal Psikoloji,
 • Davranış Bilimleri,
 • Sosyoloji,
 • Siyaset,
 • İktisat,
 • İstatistik,
 • Medya,
 • Hukuk,
 • Göstergebilim

gibi iletişim fakültesindeki temel dersler okutulurken diğer yandan

 • Temel Sanat Eğitimi,
 • Tipografi,
 • İllustrasyon,
 • Animasyon,
 • Arayüz Tasarımı

gibi görsel tasarım dersleri veriliyor. Dersleri başarıyla tamamlayanlar “İletişim Tasarımı Uzmanı” ünvanı kazanarak diploma alıyor.

İş Olanakları

Temel eğitimi alanlar ve işinde uzmanlaşan kimseler Tasarım Ofisi veya Reklam Ajansı açarak hizmet verebilirler. Ayrıca basın yayın kuruluşlarında, reklam ajanslarında, görsel ve yazılı medya kuruluşlarında iş imkanı bulabilirler. Hem kamuda hem de özel işletmelerde ilgili departmanlarda iletişim uzmanı veya tasarımcı olarak görev yapabilirler.

Bu meslek dalının uzmanları, art direktör, grafiker, grafik tasarımcı, video grafiker, sayfa sekreteri gibi ünvanlarla yönetici veya eleman düzeyinde görev alabilirler.

Hangi İşleri Yaparlar?

Yazılı basında, gazeteler, dergiler gibi sayfa sekreteri olarak çalışabilir, mizanpaj, ilan ve reklam tasarımları yapabilirler.

Radyo, tv ve sinema alanında jenerik üretimi, video grafik çalışmaları, animasyonlar yapabilirler. Özellikle TV’ler videografi alanında yetişmiş personele çok fazla ihtiyaç duymaktadır.

Her türlü özel sanayi ve ticari kuruluşlarda, kuruluşun ihtiyacı olan görsel tasarımları üretebilir, reklam departmanı, pazarlama departmanı veya halkla ilişkiler departmanı içerisinde görev alabilirler. Aynı işleri eğer ilgili departmanlar ve pozisyonlar mevcutsa kamu kurumlarında, belediyelerde, siyasi partilerde, vakıf ve derneklerde, halkla ilişkiler ajanslarında da yapabilirler.

Reklam ajanslarında çizgi altı işler üzerine çalışma imkanı vardır.

Web ajanslarında, web sitelerinin görsel arayüzlerini tasarlayabilirler. Tasarımlarını geliştirerek bunları mobil aplikasyonlar için kullanılabilir hale de getirebilirler. Banner çalışmaları ve animasyonlar üretebilirler.

Yayınevlerinde kitap tasarımı, poster tasarımı, harita ve şekil çizimi gibi işleri yapabilirler.

Buna benzer pek çok örnek verilebilir. Günümüzde bilgisayarlı grafik tasarım çok geniş iş imkanlarına sahiptir. Tasarım eğitiminin iletişim bilimleriyle birlikte ele alınmış olması, tasarımın hedefine ulaşması açısından çok daha etkili olmaktadır. Bu bakımdan iletişim tasarımı mezunları her zaman bir adım önde olacaklardır.

İletişim tasarımı erbabının kariyer olanakları sadece tasarım eğitimi almış olanlardan daha fazladır. Bulundukları departmanlarda şef, müdür olabilir. Kendilerini geliştirip bulundukları işletmenin genel işleyişine hakim olarak genel müdür bile olabilirler.

Hangi Üniversiteyi Tercih Etmeliyim?

Piyasaya dönük eğitim veren üniversiteleri tercih etmelisiniz. Teorik bilgi güzeldir, hoştur ama iş üretime geldiğinde yeterli değildir. Gerçekten piyasanın ihtiyaç duyduğu işleri öğretebilecek bir kadro ve ekipman mevcutsa o üniversiteyi seçin. Uygulamalı eğitimleri fazla olmalı ve staj olanakları geniş olmalıdır.

Sözlü ve yazılı iletişim her çağda olduğu gibi günümüzde de önemli ve etkilidir. Fakat ağırlığın kişisel iletişimden kitlesel iletişime evrildiği günümüzde görsel tasarım, görsel etki artık iletişimin temel ayaklarından biri haline gelmiştir.

İletişim günümüzde başlı başına bir uzmanlık alanıdır. İletişim fakültesi mezunları tarafından icra edilen ve bilimsel temeli olan, kişiler ve kurumlar için hayati önem taşıyan bir faaliyettir. İletişim faaliyetinin etkisini tasarımla bütünleştiren çalışmalarınız için bir uzmandan yardım almanızı tavsiye ederiz.