Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

freelance HİZMETLER

Freelance Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik bir firma için temel başlangıç noktasıdır. Faaliyetlerine başlamadan önce temel prensipleri belirlenmeli, misyon ve vizyon tanımları, pazar konumlandırması yapılmalı ve bunlar kurumsal kimlik tasarımına yansıtılmalıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Açıklanması

Kurumsal kimlik tasarımı firmayı temsil eder ve çalışanlar, müşteriler, ortaklar gibi paydaşların zihninde kalıcı bir görünen yüz oluşturur. Bir şirketin yaptığı işlerden ve kurumsal bilgilerinden önce, bu görünen yüzü ve zihinlerde oluşturulmuş imajı akla gelir.

Tasarımda temel olan öğeler kurumsal renk, logo, yazı tipidir. Slogan da kurumsal tasarımlara zaman zaman eşlik eder ve etmelidir. Genel olarak firmanın diğer tüm görsel tasarımları bu temel üzerine bina edilir.

Doğru hazırlanmış ve iyi tasarlanmış kurumsal tasarımlar paydaşlarınız ve müşterileriniz üzerinde olumlu bir etki bırakıp firmanıza avantaj sağlayacaktır.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Önemi Nedir?

Bizler firmalar hakkında aslında çok sınırlı bilgiye sahibizdir. Örneğin üretim detaylarını, tarihçesini, sahibini ve ortaklarını ve bunun gibi pek çok bilgiye sahip değilizdir. Fakat firmaların reklamları sayesinde kurumsal sembollerine maruz kalırız. Bu kurumsal semboller sayesinde bu firmalar hakkında bir fikir ve genel bir yargı oluştururuz. İşte kurumsal kimlik bir firma hakkında genel bir fikir sağlar ve bir satın alma yapılacağında o firmayı anımsamamızı sağlar. Yani akılda kalıcılığa önemli etkisi vardır.

Kurumsal kimlik, reklam çalışmalarında bir temel referans noktası vazifesi görür. Kurumsal tasarımlar gelecekteki tanıtım çalışmalarında sürekli olarak tamamen veya bir yönüyle mutlaka kullanılır. Bu devamlılık zihinlere yerleşmeye yol açacak ve hatırlanmayı sağlayacaktır.

İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmalara önemli avantajlar sağlar. Sektörel olarak ayırdedilmeyi, pazarlarda daha kolay dikkat çekmeyi sağlar. Zamanla hedef kitlenin güveni artar ve daha sadık bir müşteri grubu haline gelir.

Kurumsal Kimlik Logo Tasarımı

Kurumsal Kimlik Ürünleri Nelerdir?

Renk, logo ve amblem öncelikli olmak üzere kurumsal kimliğin çeşitli alt kategorileri vardır. Kısaca bakmak gerekirse, kurum içinde ve dışında kullanılan

  • kağıda basılı ürünler; antetli kağıt, zarf, dosya, çalışanların kartvizitleri,
  • resmi evraklar; fatura, irsaliye, tahsilat makbuzları,
  • pazarlamaya dönük üretimler, ürün ambalajları, tabelalar, kurumsal yayın ve raporlar, fuar ve ürün standları,
  • çeşitli promosyon ürünleri; bayraklar, ajanda, bloknot gibi ürünler,
  • dijital mecralardaki tasarımlar; web sayfası, dijital katalog, mailing tasarımları ve mail imzaları

gibi ürünleri kurumsal tasarımların alt kategorileri olarak sayabiliriz.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Çalışmaları

Kurumsal tasarımlara başlamadan önce kurum hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Firmanın bulunduğu alanda kendisini nasıl konumlandırdığı, nasıl bir görev tanımını üzerine aldığı, sektörde kendisine nasıl bir gelecek hedefi koyduğu ve amaçları mutlaka bilinmelidir. Firmanın gelişim aşamaları, iş yaptığı alanlar, referansları, iş tecrübeleri, hedef kitlesi, geleceğe dair hedefleri, rakipleri ve rakiplerinin analizi belli bir düzen içerisinde raporlaştırılmalıdır. Bu bilgiler tasarımı yapacak profesyonellere detaylıca anlatılmalıdır.

Kurumsal tasarımlar genel bilgi sahibi olmadan el yordamıyla yapılabilir. Fakat kurumun kimliğini gerçekten tasarıma dönüştürmek için daha fazla bilgiye sahip olmalıyız.

Renk seçimi ilk adım olarak ele alınabilir. Kurumun bulunduğu sektöre ya da hizmet alanına uygun bir renk skalasında seçim yapılmalıdır. Bu esnada renklerin genel anlamları, insanlar üzerinde uyandırdığı izlenimler dikkate alınmalıdır. Firmanın işiyle çok ters düşebilecek renk seçimlerinden kaçınmalıdır. Rengin matbaa ve dijital alanda kullanılabilir olmasına, esnek olmasına dikkat edilmelidir. CMYK, RGB, Pantone ve RAL gibi formatlarda renk değerleri belirlenmeli ve bundan sonraki kullanımlarda standartlar gözetilmelidir.

Logo tasarımında az çizgiyle çok şey anlatılmaya çalışılmalıdır. Kurumsal faaliyetlerin derinliği logoda yansıtılmalıdır. Aşırı karmaşık logolar zaman zaman gerekli olabilir ama bu tip logolardan kaçınmak daha iyidir. Daha net logolar daha akılda kalıcı olurlar.

Kurumsal faaliyetlere ve sektörel özelliklere uygun bir yazı karakteri seçimi logoyu ve kurumsal tasarımı tamamlayacaktır. Sonraki çalışmalarda bu yazı karakterinin versiyonları kullanılacağından geniş bir font family olması avantajlı olacaktır.

Kurumsal tasarım aşamalarında ilk aşama kurumla ilgili bilgilerin toplanmasıdır. Kurumun background’u ve hedef kitlesi bilinmelidir. Ardından kurumsal çalışmaların genel çerçevesi çizilmeli ve kurumsal kimlik tasarımlarının yapılacağı belirlenmelidir.

Tasarımlar tamamlandıktan sonra değişiklikler ve düzeltmeler için firmanın onayına sunulur. Bu aşamalar geçildikten sonra üretim aşamasına geçilir.

Kurumsal kimlik firmayla bütünleşip bir parçası haline gelecektir. Dolayısıyla işin başında doğru kararlar almak ve bu şekilde ilerlemek önemlidir. Yanlış tasarlanan kurumsal çalışmaların ileride değiştirilmeye çalışılması hem ciddi bir maddi külfet getirecek hem de zihinlere yerleşmiş eski tasarımı kırmak için ekstra çaba gerekecektir.