Avcılar Grafiker Beylikdüzü Grafiker Tasarımcı Grafiker Katalog Broşür Web Sitesi Fuar Dijital

BİZİ

ARAYIN

HİZMETLER

İşletmeler pek çok iş ve işlem yapar ve müşteriler çoğu zaman bunların detaylarını tam olarak bilmezler. Her işletmenin ve her meslek dalının kendine has ve detaylarını bilemediğimiz çalışma tarzları vardır. Fakat kurumsal kimlik bir işletmenin görünen yüzü olarak müşterilerin ve kitlelerin zihninde işletme hakkında bir imaj oluşturur. Bizler işletmeleri yaptıkları işlerden ziyade zihnimizde oluşturdukları kimlikleriyle değerlendirir ve konumlandırırız. Bu bakımdan kurumsal kimlik tasarımı ve kurgusu, kurum ve işletmeler için büyük önem taşırlar.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Bir kurumun paydaşları müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler, iş ortakları, sivil toplum, devlet, tüketici grupları, medya gibi unsurlardan oluşur. Bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak sürekli bir iletişim söz konusudur. Kurumsal kimlik bu iletişimin görünen yüzüdür. Bir kurumun, kurum içi ve dışındaki imajını ifade eden kavram Kurumsal Kimlik kavramıdır.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Önemi

Kurumsal Kimlik sayesinde paydaşlar işletme hakkında genel bir fikir oluşturur. Kurumsal kimlik tasarımı aynı zamanda diğer reklam ve tanıtım faaliyetlerinin temelini oluşturur. Bu bakımdan iyi kurgulanmış kurumsal kimlik ve tasarım aşaması daha sonraki reklam ve pazarlama faaliyetleri için genel bir referans oluşturacaktır. B2B ve B2C pazarlama açısından işletmelerin görünen yüzü olacağından müşteriler tarafından tanınırlığı ve bilinirliğini arttıran bir faktör olarak kurumsal kimlik tasarımı önem taşır. İyi kurgulanmış kurumsal kimlik çalışması işletmelere itibar kazandıracaktır.

Kurumsal kimlik tasarımı, firmanızın markasına değer katar. Hedef pazarlarda diğer firmalardan ayırt edilmeyi sağlar, müşterilerin dikkatini çeker. Daha kolay tanınmayı ve akılda kalıcılığı artırır. Kurumsal ilkelerle bütünleştiğinde hedef kitlenin güvenini arttırır ve daha sadık olmasına olanak verir.

Kurumsal kimlik oluşturma aşaması firmalar açısından çok önemlidir ve gereken özen gösterilmedir. Mümkünse işin profesyonelleriyle çalışılmalı ve ileride firma hakkında oluşabilecek kafa karışıklıkları baştan önlenmelidir. Dağınık ve iyi kurgulanmamış, kendi içinde çelişen unsurlar taşıyan kurumsal kimlik çalışmaları insanların zihnine bir kere yerleştikten sonra tekrar yeni bir kurumsal kimlik oluşturmak zor olacaktır. Doğru kurumsal kimlik çalışmaları ise firmaların prestijini arttıracak, kalıcı bir şekilde paydaşların zihnine yerleşecek ve firmanın güven sağlamasına ve olumlu bir imaj oluşturmasına büyük katkıda bulunacaktır. Sadece akılda kalmak değil, olumlu, sürekli ve tutarlı mesajlarla hatırlanmak önemlidir. Aynı zamanda firmanın daha profesyonel görünmesini sağladığı için kurumsal kimlik tasarımı önem taşır.

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsal kimlik çalışmalarına başlanmadan önce kurumun misyon, vizyon ve paydaşlara vermek istediği mesajların net olarak belirlenmiş olması gerekir. Ayrıca firmanın tarihçesi, geçirdiği aşamalar, faaliyet alanları, iş referansları, tecrübeleri, hedef kitlesi, gelecekteki iş hedefleri, rakip analizleri gibi firma hakkındaki bilgiler derli toplu halde sunuma hazır olmalıdır. Bu unsurların bir brief ile kurumsal kimlik tasarımı ve çalışmalarını yapacak profesyonellere anlatılması ve açıklanması gerekir. Bu aşamadan sonra Kurumsal Kimlik Tasarımına geçilebilir.

Kurumsal kimlik çalışmalarında Kurumsal Renkler‘in seçimi ilk adım olarak alınır. Faaliyet alanları, sektör ve firma mesajı renk seçiminde önem taşır. Örneğin sağlık sektöründe genellikle mavi ve yeşil tonları kullanılırken kırmızı tonları pek tercih edilmez.

Diğer bir çalışma yazı tipi seçimi‘dir. Kurumun her yerde kullanacağı font tipi ve ailesi’nin belirlenmesidir. Bu yazı tipi kurumun reklam ve tanıtım çalışmalarında sürekli olarak kullanılacağından özenle seçilmelidir.

Logo ve amblem tasarımı yine çok önemli diğer bir aşamadır. Bu aşamada kurumun kimliğini kısa ve net şekilde ortaya koyacak grafik tasarım çalışması yapılmalıdır. Karmaşık logolar ve pek çok anlamın yüklendiği çizimler zaman zaman gerekli olsa da daha net ve özlü çizimler akılda kalıcılığı arttıracaktır.

Kurumsal Kimlik Ürünleri

Kurumsal Kimliği oluşturan pek çok ürün vardır. Bunların her biri ayrıca üzerinde çalışılması gereken konulardır.

 • Logo – Amblem
 • Renkler ve Kullanım Şekilleri
 • Kartvizit, Antetli Kağıt, Diplomat ve Torba Zarf, Dosya
 • Fatura, Sevk İrsaliyesi, Tahsilat ve Tediye Makbuzu, Invoice, Gider Pusulası, Teklif Formları, Sipariş Fişleri, İş Takip Formları gibi resmi ve gayri resmi evraklar
 • Davetiye, Tebrik Kartı
 • Gazete, Dergi İlan Tasarımı Standartları,
 • İnsan Kaynakları iş ilanı tasarımları
 • Basın bülteni, basın açıklaması tasarımları
 • Katalog, Broşür, Dergi, Bülten, Flyer, Poster, Afiş, Insert, Tebrik, Teşekkür, Onur Belgeleri, Sertifikalar, CD tasarımı,
 • Bez afişler, Bayrak, Flama, Rollup, Kürsü, Kürsü Standı, Ürün Standı, Fuar Standı, Bilboard, Örümcek Stand, Dönkart, Bina ve Araç Giydirmeleri
 • Ajanda, Takvim, Sümen, Bloknot ve Not defteri, saat, anahtarlık gibi, kalem gibi promosyon ürünleri
 • Dış tabela, Departman Levhaları, Yönlendirme levhaları gibi iç ve dış tabela ve levhalar
 • Şapka, T-shirt, Önlük, İş Tulumu gibi tekstil ürünleri
 • Kutu, koli, çanta, poşet, etiket, ürün kartı gibi ambalaj tasarımları
 • Dijital sunum sayfa tasarımları
 • Mailing tasarımları ve mail imzaları

Kurumsal kimlik tasarımları, standartları, ölçüleri, kullanım şekillerini açıklayan rehbere Kurumsal Kimlik Kılavuzu denir. Kurumsal kimlik kılavuzu oluşturulduktan sonra grafik tasarım ve sunum çalışmaları için bir referans vazifesi görecektir. Bu bakımdan her koşula uyum sağlayabilecek şekilde detaylı ve özenli hazırlanmalıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışmasında Aşamalar

 1. aşama, firmadan alınacak brief’tir. İşletmenin misyon, vizyon, tarihçe, faaliyet alanları, referansları, hedef kitlesi gibi bilgilerin kısa bir şekilde alınması gerekir.
 2. aşama, yaptırılacak kurumsal kimlik çalışmalarının belirlenmesidir.
 3. aşama, tasarımların yapılması ve sunum aşamasıdır.
 4. aşama, istenen düzeltme ve değişikliklerin yapılması aşamasıdır.
 5. aşama, sonuçlanan işlerin onaylanarak üretime geçilmesidir.

Kurumsal Kimlik Çalışması, firmaların kişiliğini ortaya koyan ve hedef kitlesiyle, müşterileriyle bağ kurmasını sağlayan önemli bir çalışmadır. Uzun süre kullanılan kurumsal kimlik tasarımları firmayla bütünleşir. Bu değerli çalışmanın yaratılması, kullanım şekilleri ve yerlerinin belirlenmesi için tecrübeli kurumsal kimlik tasarımcılarına ihtiyaç vardır.

Firmanın marka değerini ortaya koyan ve ruhunu yansıtan çalışmalar için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.